Medewerkers Cleaning Partners International verkrijgen certificaten steigerbouw.

Veiligheid blijft belangrijk bij het werken op hoogte.

Bij het opleidingscentrum van Altrex, hebben de medewerkers van Cleaning Partners International, hun certificaten – Module A,B en C – behaald om op een veilige manier rolsteigers te bouwen, inspecteren en keuren.

Zonder deze certificaten is het simpelweg verboden bij wet om een rolsteiger te bouwen of zelfs maar te betreden !

Opleidingen: met de juiste kennis aan het werk.                                                                                                                                                                                                                                Iedere gebruiker van steigers dient hiervoor bij wet opgeleid te zijn.     Tevens moet iedere gebruiker kennis hebben van de geldende normen.

De opleiding omvat de volgende onderdelen:

Module A: Theoretische module gebruiker                                                                                                                                                                                                                                                                                        Dit gedeelte omvat een gedeelte over de veiligheid, overzicht van de huidige veiligheidsnormen en wetten en hoe in praktijk veilig werken op hoogte d.m.v. ladders en trappen, steigers en ladderklampen.

Module B: Praktische module montage                                                                                                                                                                                                                                                                                              Deze module is enkel mogelijk indien eerst module A werd gevolgd. Wij voorzien de opbouw van één van uw steigers aan de hand van veilige opbouwinstructies en directe feedback op het terrein.

Module C: Module bevoegd persoon                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Deze module is enkel mogelijk indien eerst module A+B werden gevolgd.                                                                                                                                                                                                                                  Hier worden de huidige wetgeving, de richtlijnen en ‘preventieve’ taken van de bevoegde persoon / inspecteur gedetailleerd besproken.