VCA gecertificeerd
Cleaning Partners Kwaliteit

Schoonmaken Glazenwasser Gevelreiniging

VCA gecertificeerd

VCA gecertificeerd : VCA wordt wereldwijd veelvuldig ingeschakeld door zowel grote als kleine ondernemingen om een organisatie, bedrijfsproces of vorm van dienstverlening te toetsen op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Hierbij leggen ze zich primair toe op certificering van managementsystemen en bedrijfsprocessen, met als uitgangspunt dat certificering de garantie vormt voor een betere bedrijfsperformance.

CleaningPartners-NVVCA-Certificaat-SCC-Certificate-2020

VGM – BELEIDSVERKLARING

Deze beleidsverklaring is opgesteld en ondertekend door de directie om aan de organisatie duidelijk te maken dat de zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu in ons bedrijf een serieus punt van aandacht is. Arbeidsomstandigheden richt zich op drie aandachtsgebieden, t.w.:

  • Veiligheid
  • Gezondheid
  • Welzijn

De zorg voor goede arbeidsomstandigheden en milieu is een verantwoordelijkheid voor zowel de directie als de werknemers. Samen dienen wij te streven naar continue verbetering.

De basis voor de zorg van goede en optimale arbeidsomstandigheden en milieuzorg wordt gelegd in de Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). In dit rapport is een plan van aanpak opgenomen met verbeterpunten waaraan wij gezamenlijk moeten werken. De RI&E zal jaarlijks worden doorgenomen op realisatie van actiepunten en actualiteit. Waar nodig wordt de RI&E bijgesteld.

Het doel is het bereiken van een goede sfeer binnen onze organisatie, laag ziekteverzuim en het voorkomen van ongevallen, milieu-incidenten en schades. Niet alleen ons eigen personeel dient beschermd te worden, maar ook ‘derden’ die worden geconfronteerd met onze bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan onze klanten, bezoekers, leveranciers, omwonenden en toevallige voorbijgangers. Uitgangspunt hierbij is dat iedereen recht heeft op dezelfde bescherming.

Enkele punten uit ons beleid zijn:

Zero tolerance tegen agressie, discriminatie, seksuele intimidatie, crimineel gedrag en het onder invloed verkeren van alcohol en drugs tijdens werktijd. De directie accepteert geen van bovenstaande gevallen. Diegene die zich hieraan schuldig maken passen niet binnen ons bedrijf en zullen ons bedrijf daarom onmiddellijk moeten verlaten.

Het voorkomen van ongevallen en incidenten

Voorzieningen treffen is het eerste waar wij mee moeten beginnen, De volgende stap is veilig en milieuverantwoord werken door iedereen. Door alert te zijn op risico’s en maatregelen te treffen willen wij ongevallen en incidenten voorkomen. Hiervoor kan de LMRA worden toegepast.

Het is aan ieder de plicht om gevaren dan ook direct te melden aan leidinggevenden. Op basis van deze meldingen kunnen wij ons verbeteren.

Laag ziekteverzuim

Ziek wordt iedereen wel eens. Maar als iemand ziek is geworden, is het belangrijk dat die persoon zich snel kan herstellen. Wij hebben al jaren een laag verzuim en dat willen we zo houden. Daarom streven wij naar een actieve verzuimbegeleiding met als doel de zieke medewerker weer snel beter te krijgen.

Arbeidsomstandigheden bespreekbaar

De directie stelt zich open voor arbeidsomstandigheden. Als er problemen zijn, zal worden gekeken naar een oplossing. Mocht u er binnen het bedrijf niet uitkomen, dan staat u het recht open om zelf de zaak te behandelen bij EDPBW. UW probleem wordt dan vertrouwelijk behandeld.

Recht op werkonderbreking
Als er zich tijdens uw werkzaamheden een onmiddellijk gevaar voordoet en u kan dit niet afwenden, heeft u het recht uw werk direct te onderbreken. Wat u wel moet doen is dit te melden aan uw leidinggevende. Deze beleidsverklaring wordt jaarlijks beoordeeld op actualiteit en waar nodig herzien. Wij hopen hiermee een basis gelegd te hebben voor goede arbeidsomstandigheden.

VCA gecertificeerd SNA-keurmerk Schoonmaken Glazenwasser Gevelreiniging Kwaliteit Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glasbewassing

VCA gecertificeerd SNA-keurmerk Schoonmaken Glazenwasser Gevelreiniging Kwaliteit Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glasbewassing

Cleaning Partners International V.O.F. – Als schoonmaakbedrijf in de reinigingsbranche met meer dan 25 jaar ervaring. Schoonmaakbedrijf  – Glazenwassers – Gevelreiniging. Schoonmaken Glazenwassers Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glazenwassen
Wij bedienen alléén de zakelijk markt en verzorgen hoofdzakelijk het glazenwassen en damwandreinigen bij diverse opdrachtgevers.
Met 32 medewerkers zijn wij een middelgroot bedrijf wat innovatief – kwalitatief – milieuactief aan de top van het glazenwassers segment staat.
Gespecialiseerd in ruiten wassen met eigen hoogwerkers, telescopisch ruiten wassen, etc.