Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem VCA gecertificeerd

Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem VCA gecertificeerd : VCA wordt wereldwijd veelvuldig ingeschakeld door zowel grote als kleine ondernemingen om een organisatie, bedrijfsproces of vorm van dienstverlening te toetsen op basis van (inter)nationaal geldende, vastgelegde normen. Hierbij leggen ze zich primair toe op certificering van managementsystemen en bedrijfsprocessen, met als uitgangspunt dat certificering de garantie vormt voor een betere bedrijfsperformance.

Ons VCA Certificaat : Deel 1 – Deel 2

VGM – BELEIDSVERKLARING

In ons bedrijf is er een Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem uitgewerkt dat van toepassing is tijdens de uitvoering al onze opdrachten. Hiermee wordt er naar gestreefd om:

• Persoonlijk letstel te voorkomen
• Materiële en milieuschade te voorkomen
• De veiligheid van derden te waarborgen

Hoe dit verwezenlijkt wordt in de praktijk blijkt uit de geldende VGM- procedures en instructies die door de VCA*2008/05.1 vragenlijst geëist worden. De zaakvoerder en de VGM functionaris samen zullen dit coördineren en op regelmatige tijdstippen alle medewerkers informeren. De onderneming zal op jaarlijkse frequentie een VGM actieplan ontwikkelen en in de praktijk omzetten, dit met het oog om een continue verbetering te waarborgen en om op een planmatige manier de VGM aspecten te implementeren tijdens de dagelijkse activiteiten van ieder (tijdelijke) medewerker. Ook worden VGM doelstellingen geformuleerd. Het bereiken van deze VGM doelstelling kan slechts door ieders actieve medewerking.

De grondslag van de beoogde continue verbetering ligt in de actieve inbreng van iedere medewerker, de observaties die genoteerd werden tijdens werkplekinspecties, de registraties van ongewenste gebeurtenissen (ongevallen, bijna-ongevallen, gevaarlijke handelingen en/of situaties), de voorbereidende activiteiten die genomen worden voor de werkzaamheden en de opgestelde algemene risico inventarisatie en – evaluatie alsook de taakrisico analyses. Eens per 3 jaar wordt door de directie een ‘interne audit – evaluatie’ van de invulling van alle VCA vragen en eisen uitgevoerd worden. De resultaten van deze interne beoordeling, de geregistreerde arbeidsongevallen (met en zonder ongeschiktheid voor gevolg), de vooropgestelde VGM doelstellingen en de ontvangen VGM klachten van opdrachtgevers zullen jaarlijks gecommuniceerd worden en dit ter attentie van iedere medewerker. De nodige middelen zullen door de zaakvoerder ter beschikking gesteld worden om de VGM aspecten op een planmatige manier te doen naleven binnen de onderneming.

Deze beleidsverklaring is onderhevig aan een driejaarlijkse beoordeling.

Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem VCA gecertificeerd Schoonmaken Glazenwasser Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glazenwassen

Cleaning Partners International V.O.F. – Als schoonmaakbedrijf in de reinigingsbranche met meer dan 25 jaar ervaring. Schoonmaakbedrijf  – Glazenwassers – Gevelreiniging. Schoonmaken Glazenwassers Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glazenwassen
Wij bedienen alléén de zakelijk markt en verzorgen hoofdzakelijk het glazenwassen en damwandreinigen bij diverse opdrachtgevers.
Met 32 medewerkers zijn wij een middelgroot bedrijf wat innovatief – kwalitatief – milieuactief aan de top van het glazenwassers segment staat.
Gespecialiseerd in ruiten wassen met eigen hoogwerkers, telescopisch ruiten wassen, etc.
Veiligheids- Gezondheids- en Milieusysteem VCA gecertificeerd Schoonmaken Glazenwasser Gevelreiniging Schoonmaakbedrijf Glazenwassen