Voorspoedig economisch 2018 gewenst.

Het komt met rasse schreden naderbij – 2018.

Vol goede moed een frisse start maken.

De economische omstandigheden zijn gunstig.

Gebouwbeheerders zijn bereid om nu een inhaalslag te gaan maken wat het onderhoud aan gevels en ramen betreft.                                                                              Door de slechte economische omstandigheden van de afgelopen jaren is er veel achterstallig onderhoud. De bereidheid om geld voor onderhoud te reserveren is hierdoor minimaal geweest, en begrijpelijk.

Cleaning Partners International komt de gebouwbeheerders tegemoet met het opstellen van een meerjaren plan zodat het onderhoud van gevels en ramen geen onbeheersbare kostenpost meer is.

Doordat de kosten bij voorbaat bekend zijn, kunnen de budgetten hierop worden aangepast.                                                                                                                      Het tijdig signaleren van mankementen, en adviseren hoe te herstellen neemt werk uit handen van die gebouwbeheerders.

Door het grote netwerk en samenwerkende bedrijven kan Cleaning Partners International snel soelaas bieden in allerhande voorkomende calamiteiten of herstelwerkzaamheden.

Vanwege jarenlange goede relaties met erkende schilderbedrijven – damwand leveranciers – glasrenovatiebedrijven – hoveniers, biedt Cleaning Partners International een breed scala aan disciplines.

De jarenlange ervaring in het ramen wassen en damwandreinigen in combinatie met goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers maakt Cleaning Partners International een ideale Partner voor iedere gebouwbeheerder.

Namens het hele team van Cleaning Partners International wens ik u fijne feestdagen en natuurlijk een voorspoedig economisch 2018 toe.